• <%= message %>

Dane firmy

Dane sprzedawcy


Artgeist sp. z o. o.
ul. Lotnicza 24
54-155 Wrocław
Polska

Tel: (+48) 71 715 27 33
E-mail: [email protected]

Oznaczenie sądu rejestrowego


Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350602

REGON 100848543
VAT UE PL 7262622485

Kapitał zakładowy 6 120 000 PLN
Kapitał zakładowy został wpłacony w całości.

Dane bankowe


ING Bank Śląski S.A.
Numer rachunku: 02 1050 1575 1000 0024 5055 2225