• <%= message %>

Dane firmy

Dane sprzedawcy


Artgeist sp. z o. o.
ul. Lotnicza 24
54-155 Wrocław
Polska

Tel: (+48) 71 715 27 33
E-mail: [email protected]

Oznaczenie sądu rejestrowego


Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350602

REGON 100848543
VAT UE PL 7262622485

Kapitał zakładowy 10 611 000 PLN
Kapitał zakładowy został wpłacony w całości.

Dane bankowe


ING Bank Śląski S.A.
Numer rachunku: 02 1050 1575 1000 0024 5055 2225